Porządek Mszy Świętych

NIEDZIELA I ŚWIĘTA
Godz. 7.30; 9.30; (11.00 w Glebie); 12.00; 17.00


DNI POWSZEDNIE
Od Wielkanocy do ostatniej niedzieli września godz.: 7.00 i 18.00
Od października do Wielkanocy godz.: 7.00 i 17.00.
W czasie kolędy nie ma Mszy wieczornej.


I PIĄTEK MIESIĄCA
Godz. 7.00; 8.30; 17.00 w czasie kolędy


I SOBOTA MIESIĄCA
Godz. 7.00 i 17.00 w czasie kolędy.

 

I NIEDZIELA MIESIĄCA 

Wieczór Uwielbienia i Uzdrowienia, rozpoczyna się Mszą Świętą o godz. 17.00

 

SPOWIEDŹ
Rozpoczyna się pół godz. przed każdą Mszą świętą

Kancelaria

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK:
8.00-9.00, 17.00-18.00

SOBOTA:
8.00-12.00

NIEDZIELA I ŚWIĘTA:
kancelaria nieczynna

Wspólnoty Par.

 • W parafii Kadzidło pod wezwaniem Świętego Ducha rozpoczęliśmy działalność w listopadzie 2008r. Powstał Parafialny Zespół Caritas i Szkolne Koło Caritas przy Gimnazjum, a następnie SKC przy Zespole Placówek Oświatowych (Szkoła Podstawowa)....

 •  Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele. Łączy w sobie charyzmaty dwóch ruchów: Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre Dame. Dorobek i doświadczenia obu tych ruchów, jak również nauka Soboru Watykańskiego II o małżeństwie i rodzinie zainspirowały ks. Franciszka Blachnickiego do pracy z rodzinami, do tworzenia ruchu wspólnoty rodzinnej.

 • Franciszkański Zakon Świeckich powstał w parafii pw. Świętego Ducha w Kadzidle 20 kwietnia 1927 roku co zostało potwierdzone dokumentem wystawionym 8 maja tegoż samego roku przez Kapucyna z łomżyńskiego klasztoru, którego imię i nazwisko ciężko jest odczytać z dokumentu......

 • W latach 1934 – 1939 na terenie parafii Kadzidło prowadziło swoją działalność Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej. Według sprawozdania za rok 1938 z działalności KSMM w Diecezji Łomżyńskiej na dzień 31 grudnia 1938 KSMM liczyło 57 osób.....

 • Żywy Różaniec jest wielkim zapleczem modlitewnym, żyjącym najbardziej rozpowszechnioną w Kościele modlitwą maryjną, jaką jest różaniec, który „należy do najlepszej i najbardziej wypróbowanej tradycji kontemplacji chrześcijańskiej – pisał Ojciec Święty Jan Paweł II w liście o różańcu. – Poprzez różaniec wstępujemy do szkoły Maryi, by Ona uczyła nas kontemplować oblicze Chrystusa, poznajemy tajemnice Jego życia, rozważane Jej sercem, otwieramy się na tajemnicę Trójcy Świętej, aby doświadczać miłości Ojca i radości Ducha Świętego”....

 • Ministrant (łac. ministro, -are; -avi; -atum - służyć, posługiwać, pomagać) osoba posługująca przy celebracji Mszy św oraz przy sprawowaniu pozostałych sakramentów i sakramentaliów np. błogosławieństwa, pogrzeby, oraz nabożeństw). Ministranci są wiernymi świeckimi.

 • Dnia 23 października 2013 w domu parafialnym w Kadzidle odbyło się pierwsze oazowe spotkanie Dzieci Bożych. Ku miłemu zaskoczeniu organizatora – ks. Tomasza oraz animatorów przybyło bardzo dużo dzieci, chcących poprzez modlitwę oraz zabawę chwalić naszego Pana.

 • Pierwsze modlitewne spotkanie odbyło się 14 lutego 2005 roku w Domu Parafialnym w Kadzidle z inicjatywy grupy modlitewnej „Brama Pana”. Parafianie bardzo chętnie na nie przybyli czego owocem były co poniedziałkowe spotkania. Pierwszym opiekunem grupy został ks. Jacek Majkowski. W niedługim czasie od zawiązania wspólnoty za przyzwoleniem księdza proboszcza w dniach od 18. 04 do 12. 06 2005 roku odbyły się pierwsze Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym, które  poprowadził ks. dr Wojciech Nowacki z grupą odpowiedzialnych ze wspólnoty Brama Pana. Obecność Ducha Świętego było czuć w każdej osobie, która otrzymała jego dary...

 • W skład orkiestry parafialnej wchodzi młodzież i dzieci z naszej parafii. W naszej parafii orkiestrę można usłyszeć na uroczystościach parafialnych, w święta i uroczystości kościelne. Orkiestra uświetnia swoją grą liturgię Mszy św. Naszą orkiestrę prowadzi pan organista - Józef Dymerski. Próby orkiestry odbywają się w piątek o godz. 19 w Domu Parafialnym.

 • Scholę dziecięcą w naszej parafii można usłyszeć na Mszy świętej dla dzieci o godz. 12. W jej skład wchodzą dzieci od I do VI klasy Szkoły Podstawowej. Scholę prowadzi Siostra Mirosława z ks. Markiem, a na gitarze posługuje Klaudia. Próby scholi odbywają się w każdą sobotę o godz. 15:30 w Domu Parafialnym.

 • Nasza schola parafialna nosi nazwę Emmanuel. Posługujemy swoim śpiewem na Mszy świętej o godzinie 17. Próby scholi odbywają się w każdy wtorek o godz. 18:30.