Porządek Mszy Świętych

NIEDZIELA I ŚWIĘTA
Godz. 7.30; 9.30; (11.00 w Glebie); 12.00; 17.00


DNI POWSZEDNIE
Od Wielkanocy do ostatniej niedzieli września godz.: 7.00 i 18.00
Od października do Wielkanocy godz.: 7.00 i 17.00.
W czasie kolędy nie ma Mszy wieczornej.


I PIĄTEK MIESIĄCA
Godz. 7.00; 8.30; 17.00 w czasie kolędy


I SOBOTA MIESIĄCA
Godz. 7.00 i 17.00 w czasie kolędy.

 

I NIEDZIELA MIESIĄCA 

Wieczór Uwielbienia i Uzdrowienia, rozpoczyna się Mszą Świętą o godz. 17.00

 

SPOWIEDŹ
Rozpoczyna się pół godz. przed każdą Mszą świętą

Kancelaria

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK:
8.00-9.00, 17.00-18.00

SOBOTA:
8.00-12.00

NIEDZIELA I ŚWIĘTA:
kancelaria nieczynna

Duszpasterze

 • Ks. kan. Ryszard Kłosiński s. Henryka i Marianny z d. Żochowska urodził się 15.06.1955 w Ostrowi Mazowieckiej. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk J.E. ks. bpa Mikołaja Sasinowskiego 31.05.1980 roku w katedrze łomżyńskiej. Swoją posługę kapłańską rozpoczął 19.06.1980 jako wikariusz w Wiźnie. Po trzech latach posługi duszpasterskiej został wikariuszem w Ostrołęce w parafii farnej. Od roku 1988 przez dwa lata ks. Ryszard pełnił posługę duszpasterską jako wikariusz w parafii Miłosierdzia Bożego w Łomży po czym znowu powrócił do Ostrołęckiej fary. Jego głównym zadaniem było dokończenie budowy, kościoła parafialnego w Łęgu Starościńskim. Od roku 1991 był tam rektorem, a od roku 1992 został proboszczem, gdzie przez 10 lat służył Bogu i ludziom. W roku 2002 ks. bp Stanisław Stefanek mianował go proboszczem prafii pw. Św. Anny w Różanie i dziekanem dekanatu różańskiego. Przez 12 lat pracy duszpasterskiej ks. kanonik Ryszard wykonał bardzo wiele prac remontowych, a także odnowił duchowość swoich parafian. Poza pracą duszpasterską pełni też różne funkcje diecezjalne. W roku 2012 bp Janusz Stepnowski włączył go do grona kanoników gremialnych kolegiaty myszynieckiej. Od 01 marca 2013 ks. kan. Ryszard Kłosiński jest proboszczem naszej parafii i dziekanem dekanatu kadzidlańskiego.

  Odpowiedzialny za - od 1.09.2013:

  1. Rodzinę Franciszkańską;

  (spotkania w każdą II niedzielę miesiąca po Mszy Świętej o godz. 9:30 w Kościele)

  2. Róże Żywego Różańca;

  3. Krąg Domowego Kościoła.

 • Ks. Tomaszewski Adam, ppor. rez., mgr lic. teol. s. Tadeusza i Stanisławy z d. Dudzik, ur. 30.03.1980 Maków Maz./ poch. z par. Szelków/, wyśw. 28.05.2005 Lomża przez bp. S. Stefanka: wikariusz: 25.08.2005 Łomża Krzyża Św. ; 9.06. – 31.07.2008 kurs ofic. szkol. kadr rezerwy k.o. duszp.: 28.10.2008 ppor. rez. WP: od 1.02.2009 kapelan pomocniczy Garnizonu Łomża; 25.08.2010 – 1.01.2012 rej. Duszp. Ruchu Domowy Kościół w rej. duszp. Łomża; od 25.08.2011 wik. Zambrów Św.Józefa Rzemieślnika; od 25.08.2011 kapelan Ośrodka Wsparcia Rodziny Caritas Diec. Łomż. W Zambrowie; od 20.11.2011 asystent Kat. Stowarzyszenia Młodzieży w par. Zambrów św. Józefa Rzemieślnika; od 25.08.2019 wik. par. Św. Ducha w Kadzidle.

  Odpowiedzialny za:

  1. Odnowę w Duchu Świętym "Źródło Miłości" 

  (spotkania w poniedziałek - rozpoczynamy Mszą Świętą wieczorną);

  2. Dzieci przystępujacych do Pierwszej Komunii Świętej

  (Niedziela - Msza Święta o godz. 12.00):

  3. Scholę dla dzieci 

  (spotkania we wtorki po Mszy Świętej wieczornej w Domu Parafialnym);

  4. Odnowę w Duchu Świętym "Nowe Życie" 

  (spotkania w każdy czwartek o godz. 19.00 w Domu Parafialnym)

 • Ks. Sasinowski Przemysław, mgr teologii, przed seminarium ukończył ze stopniem inżyniera geodezję i kartografię na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz certyfikację z informatyki. Syn, Benedykta i Barbary z domu Choińska, ur. 08.04.1989 r. Wysokiem Mazowieckiem. Pochodzi z parafii pw. Maksymiliana Marii Kolbego w Starym Skarżynie. Wyświęcony 29.05.2021 w Łomży, przez bp. Janusza Stepnowskiego. Wikariusz od 19.06.2021 w parafii Świętego Ducha w Kadzidle.


  Odpowiedzialny za:

  1. Liturgiczną Służbę Ołtarza - Ministrantów (zbiórka sobota o godz.10.00 w Kościele)

  2. OAZA Dzieci Bożych (spotkanie w każdą środę po Mszy Świętej wieczornej w domu Parafialnym)

  3. OAZA Młodzieżową (spotkanie w każdy czwartek o godz. 19.00 w Domu Parafialnym)

  4. Przygotowanie kandydatów do Sakramentu Bierzmowania (spotkania w pierwszy piątek i trzecią niedziele miesiąca po wieczornej Mszy Świętej)

  5. Schola "Na lutni" (Spotkania w każdy wtorek o godz. 20.00 w Domu Parafilanym)

  6. Grupę Lektorów Słowa Bożego

  7. Krąg Domowego Kościoła

   

Księża pochodzący z parafii Kadzidło od 1925 roku
1.    Ks. Stanisław Tworkowski
2.    Ks. Jan Szurnicki
3.    O. Władysław Zyśk CP (1968)
4.    Ks. Witold Kamiński (1981)
5.    Ks. Włodzimierz Gałązka(1995)
6.    Ks. Sławomir Sobiech
7.    Ks. Jarosław Świderek (2002)
8.    Ks. Marcin Sobiech (2005)
9.    Ks. Mateusz Cymek (2016)
Proboszczowie od początku istnienia parafii
1.    Ks. Idzi Długołęcki (1740 – 1751)
2.    Ks. Franciszek Puchalski (1751 – 1777)
3.    Ks. kan. Maciej Szwejkowski (1777 – 1804)
4.    Ks. Maciej Sułkowski (1804 – 1822)
5.    Ks. Kacper Milewski ( 1822 – 1845)
6.    Ks. kan. Tadeusz Suski (1845 – 1872)
7.    Ks. prałat Konstanty Rejchel (1872 – 1900)
8.    Ks. Stanisław Bosecki (1900 – 1905)
9.    Ks. kan. Michał Turowski (1905 – 1915)
10.    Ks. Jan Michnikowski (1915 – 1922)
11.    Ks. kan. Klemens Kuliński (1922 – 1934)
12.    Ks. Czesław Ostrowski (1934 – 1938)
13.    Ks. Antoni Gerwel ( 1938 – 1940)
14.    Ks. kan. Mieczysław Mieszko (1945 – 1961)
15.    Ks. kan. Jan Żelaźnicki (1961 – 1985)
16.    Ks. Adiutor Jan Urban (1979 – 1985)
17.    Ks. kan. Eugeniusz Chyliński (1985 – 1999)
18.    Ks. prałat Marian Niemyjski (1999 - 2013)

19.    Ks. kanonik Ryszard Kłosiński (2013 - ...)

KSIĘŻĄ POSŁUGUJĄCY W PARAFII

Ks. Jacek Majkowski (2000 - 2005)

Ks. Sławomir Zieliński (2002 -

Ks. Zbugniew Prusiński (2005 - 2009)

Ks. Karol Żochowski (2006, 2007

Ks. Dariusz Grochowski( ,2008 - 2013)

Ks. Paweł Szabłowski (2009 -2011)

Ks. Marcin Ołtarzewski (2011 - 2013)

Ks. Dariusz Kuligowski ( 2013 - 2014)

Ks. Tomasz Grala (2013 - 2014)

Ks. Marek Ulatowski (2014 - 2017)

Ks. Krzysztof Łapiński (2014 - 2017)

Ks. Andrzej Godlewski (2016 - 2017)

Ks. Jarosław Gołaszewski (2017 - 2018)

Ks. Łukasz Ładyżyński (2017 - 2019)

Ks. Wiesław Chmielewski (2017 - 2021)

Ks. Adam Tomaszewski (2019 - )

Ks. Przemysław Sasinowski (2021 -)