Porządek Mszy Świętych

NIEDZIELA I ŚWIĘTA
Godz. 7.30; 9.30; (11.00 w Glebie); 12.00; 17.00


DNI POWSZEDNIE
Od Wielkanocy do ostatniej niedzieli września godz.: 7.00 i 18.00
Od października do Wielkanocy godz.: 7.00 i 17.00.
W czasie kolędy nie ma Mszy wieczornej.


I PIĄTEK MIESIĄCA
Godz. 7.00; 8.30; 17.00 w czasie kolędy


I SOBOTA MIESIĄCA
Godz. 7.00 i 17.00 w czasie kolędy.

 

I NIEDZIELA MIESIĄCA 

Wieczór Uwielbienia i Uzdrowienia, rozpoczyna się Mszą Świętą o godz. 17.00

 

SPOWIEDŹ
Rozpoczyna się pół godz. przed każdą Mszą świętą

Kancelaria

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK:
8.00-9.00, 17.00-18.00

SOBOTA:
8.00-12.00

NIEDZIELA I ŚWIĘTA:
kancelaria nieczynna

Franciszkański Zakon Świeckich

 

Franciszkański Zakon Świeckich, Wspólnota Najsłodszego Serca Pana Jezusa w Kadzidle.
(poprzednie nazwy: Bracia i Siostry od Pokuty, III Zakon Św. Franciszka)

"Stowarzyszenia, których członkowie, żyjąc w świecie, uczestniczą w duchu jakiegoś instytutu zakonnego, pod wyższym kierownictwem tegoż instytutu prowadzą życie apostolskie i zdążają do chrześcijańskiej doskonałości, nazywają się trzecimi zakonami lub otrzymują odpowiednią nazwę". (kanon 303 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.)

Kanon ten jest prawomocny także do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, który historycznie jest Trzecim Zakonem Franciszkańskim.

Historia powstania Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

Początki Franciszkańskiego Zakonu Świeckich sięgają roku 1221, w którym św. Franciszek wychodząc naprzeciw potrzebom Kościoła i ludzi świeckich żyjących w rodzinach, zaproponował im nową formę życia ideałami Ewangelii, nazywając ich Braćmi i Siostrami od Pokuty.[1]

Pierwsze wspólnoty III Zakonu Św. Franciszka na ziemiach polskich powstały po przybyciu franciszkanów I Zakonu do Wrocławia w roku 1236 i do Krakowa w roku 1237.[2] Przez cały okres średniowiecza oraz w ciągu dalszych wieków III Zakon Św. Franciszka był bardzo liczny, zrzeszając osoby różnych stanów i zawodów, w tym duchownych diecezjalnych, biskupów, kardynałów oraz papieży.

Zasady życia franciszkanów świeckich

REGUŁĄ życia franciszkanów Świeckich jest zachowanie Ewangelii Jezusa Chrystusa, naśladując św. Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi. Natchnieni przez św. Franciszka i z nim powołani do odnowy Kościoła, franciszkanie świeccy starają się dążyć do doskonałości przez:

  • kształtowanie na wzór Pana Jezusa swojego sposobu myślenia poprzez całkowitą i doskonałą przemianę wewnętrzną, którą Ewangelia nazywa "nawróceniem",
  • oczyszczanie serca za złych skłonności, żądzy posiadania i panowania,
  • budowanie braterskiej wspólnoty i ewangelicznego świata w każdej sytuacji,
  • walkę z pokusami szerząc w środowisku pracy i w domu pojęcie powszechnego dobra i braterstwa,
  • niesienie ludziom radości i nadziei w każdym czasie i w każdym miejscu,
  • żarliwą modlitwę: indywidualną i wspólnotową,
  • czynienie miłosierdzia jak; bezinteresowne uczynki dla biednych i potrzebujących.[3]

Zasady przyjęcia do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

Warunkiem przyjęcia do FZŚ jest życie w łączności z Kościołem, dobra opinia moralna oraz okazywanie wyraźnych oznak powołania.
Członkami Franciszkańskiego Zakonu Świeckich mogą zostać katolicy ochrzczeni, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i ukończyli 18 rok życia, ludzie stanu wolnego (panny, kawalerowie, wdowy i wdowcy), żyjący w związkach małżeńskich sakramentalnych, a także osoby duchowne: klerycy, księża, biskupi.[4]

Wspólnota Najsłodszego Serca Pana Jezusa w Kadzidle.

 

Franciszkański Zakon Świeckich powstał w parafii pw. Świętego Ducha w Kadzidle 20 kwietnia 1927 roku co zostało potwierdzone dokumentem wystawionym 8 maja tegoż samego roku przez Kapucyna z łomżyńskiego klasztoru, którego imię i nazwisko ciężko jest odczytać z dokumentu. Dokument jest w posiadaniu Wspólnoty. Wspólnota należy do Regionu Białastockiego.

Widocznymi znakami Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Parafii jest chorągiew ufundowana w roku 1956 przedstawiająca świętego Franciszka pod Krzyżem z jednej strony i świętą Klarę z drugiej, która została wykonana w pracowni Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej w Kadzidle przez Siostrę Bronisławę Kruszewską oraz figurę świętego Franciszka oprawiona w feretron i noszona podczas procesji, podobnie jak chorągiew przez Franciszkanki, ufundowana w 2002 roku. Należy dodać, że chorągiew zawsze poprzedza orszak pogrzebowy osoby należącej do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

Franciszkanie Świeccy w Parafii zajmują się przede wszystkim pracą charytatywną na rzecz ubogich w duchu Świętego Ojca Serafickiego, wspierają materialnie misje prowadzone przez Wspólnoty Franciszkańskie w Afryce oraz swoją osobistą modlitwą „Oficjum 12 Ojcze nasz” i modlitwą wspólnotową wszystkie dzieła parafialne.

Również we wcześniejszych latach Zakon zajmował się podobnymi sprawami oraz zawsze cieszył się dość dużą popularnością  wśród wiernych, na dzień dzisiejszy liczy około 60 Profesów wieczystych. W 2006 roku ze Wspólnoty w Kadzidle  została założona wspólnota w Dylewie. Dziś jest najliczniejszą i jedną z najstarszych w Regionie Białostockim.

Ks. dr Marcin Sobiech

 

 [1] Omer Englebert, Życie św. Franciszka z Asyżu, Niepokalanów 1991, s. 187

[2] Lazaro Iriarte, Historia Franciszkanizmu, Kraków 1998, s. 164

[3] Reguła Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 4-19

[4] Konstytucje Generalne Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, art. 2 § 2.