Porządek Mszy Świętych

NIEDZIELA I ŚWIĘTA
Godz. 7.30; 9.30; (11.00 w Glebie); 12.00; 17.00


DNI POWSZEDNIE
Od Wielkanocy do ostatniej niedzieli września godz.: 7.00 i 18.00
Od października do Wielkanocy godz.: 7.00 i 17.00.
W czasie kolędy nie ma Mszy wieczornej.


I PIĄTEK MIESIĄCA
Godz. 7.00; 8.30; 17.00 w czasie kolędy


I SOBOTA MIESIĄCA
Godz. 7.00 i 17.00 w czasie kolędy.

 

I NIEDZIELA MIESIĄCA 

Wieczór Uwielbienia i Uzdrowienia, rozpoczyna się Mszą Świętą o godz. 17.00

 

SPOWIEDŹ
Rozpoczyna się pół godz. przed każdą Mszą świętą

Kancelaria

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK:
8.00-9.00, 17.00-18.00

SOBOTA:
8.00-12.00

NIEDZIELA I ŚWIĘTA:
kancelaria nieczynna

Caritas

W parafii Kadzidło pod wezwaniem Świętego Ducha rozpoczęliśmy działalność w listopadzie 2008r. Powstał Parafialny Zespół Caritas i Szkolne Koło Caritas przy Gimnazjum, a następnie SKC przy Zespole Placówek Oświatowych (Szkoła Podstawowa). ROZPOCZĘŁA SIĘ NASZA HISTORIA od inicjatywy ks. Dariusza Grochowskiego i s. Alicji – katechetki pracującej w gimnazjum w Kadzidle. Pierwszą akcją większą była pomoc przedświąteczna rodzinom najuboższym w naszej parafii we współpracy z osobami z grup już działających. Udało się nam przeprowadzić zbiórkę żywności, rzeczy pierwszej potrzeby i przygotować ponad sto paczek. Widok ludzkiej biedy, a później ludzkiego uśmiechu na twarzy często zbolałej i zasmuconej zachęciło nas do założenia Caritas w parafii.

Naszym zadaniem jest pomóc człowiekowi, aby ubogacił motywację ludzką motywacją chrześcijańską. Głównym nurtem motywacji chrześcijańskiej jest:

*      Wypełnianie przykazania miłości bliźniego

*      Motywacja eklezjologiczna

*      Ideał naśladowania Chrystusa – punktem wyjścia jest filantropia - ale musi ona doprowadzić do tego, że działamy z Chrystusem, dla Chrystusa i w Chrystusie

*      Dążenie do świętości

MOTYWACJA WOLONTARIUSZA CHRZESCIJAŃSKIEGO POLEGA NA ZASPOKOJENIU JEGO POTRZEB LUDZKICH ORAZ POTRZEB WIARY.

PARAFIALNE ZESPOŁY CARITAS – są podstawową jednostką organizacyjną Caritas Diecezji.

Posługa charytatywna jest częścią funkcji pasterskiej Kościoła, a jej podmiotem są wszyscy należący do Kościoła. Pierwszym odpowiedzialnym za realizację posługi charytatywnej w parafii jest proboszcz, którego trosce Kościół powierza „ biednych, cierpiących, samotnych, wygnańców oraz przeżywających, szczególne trudności” (KPK 529, par.2)

1.      Działając w imieniu Kościoła, wolontariusz chrześcijański utożsamia się z Kościołem, jego celami, formami działań oraz środkami realizacji celów.

2.      Realizuje apostolat Kościoła, gdy przez uczynki miłości i miłosierdzia uczy innych chrześcijan współczucia i wielkodusznego wspomagania potrzebujących.

3.      Pamięta, że miłość czynna jest najpewniejszą drogą do życia wiecznego, ponieważ „miłość nigdy nie ustaje” (1Kor 13,8)

4.      Wolontariusz jest rzecznikiem, propagatorem i budowniczym Królestwa Chrystusowego na ziemi – królestwa miłości, sprawiedliwości i pokoju. (KK 36)

·         Celem PZC jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i

materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na

uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd,

narodowość, rasę i przekonania.

·         2. PZC, w ramach posiadanych możliwości i środków, włącza się czynnie w realizowanie

inicjatyw i zadań stawianych przez Caritas Diecezji.

·         PZC koordynuje działalność charytatywną na terenie parafii.

SPECYFIKA DZIAŁANIA SZKOLNEGO KOŁA CARITAS:

1.  APOSTOLSKOŚĆ – skierowana na Boga: cokolwiek robię to nie po to, abyście widzieli. Poprzez słowo i działalność daję czytelne świadectwo swojej wiary.

 

2.      MIŁOŚĆ DO CZŁOWIEKA – KOCHAĆ TO ZNACZY PRAGNĄĆ CZYJEGOŚ DOBRA. Chcę twojego dobra w wymiarze integralnym: potrzeby materialne i potrzeby duchowe. SPOJRZENIE CHRYSTUSA – spojrzenie na człowieka potrzebującego oczami Chrystusa, aby dar nie upokarzał do. Takie spojrzenie połączone z czystą intencją pomaga dostrzec i uszanować godność potrzebującego. Miłość to nie litość. Pomagam ci, bo widzę w tobie brata.

 

3.      SZUKANIE SIEBIE – „KOCHAĆ TO ZNACZY SZUKAĆ BOGA I DRUGIEGO CZŁOWIEKA”.(Benedykt XVI)

 

 

4.      MODLITWA – chroni nas przed aktywizmem. Aktywizm – chcę zbawić cały świat a nie jestem w stanie tego uczynić. Nie chodzi o minimalizm, ale o to, co Pan Bóg nam daje i na co pozwala. CZAS POŚWIĘCONY Bogu na modlitwie nie szkodzi skutecznej i operatywnej miłości bliźniego, ale jest jej niewyczerpanym źródłem. Przykładem jest bł. Teresa z Kalkuty czy też patronka młodzieży bł. Karolina Kózka.

 

5.  DZIAŁANIE S K C:

WOLONTARIAT WEWNĄTRZ SZKOŁY (wobec kolegów i koleżanek)

- WOLONTARIAT DOOKOŁA SZKOŁY (najbliższe otoczenie)

- WOLONTARIAT AKCJI WSPÓLNYCH (głównie inspirowanych przez Caritas)

 

6.  WSPÓŁPRACA S K C:

ü  Dyrektor szkoły

ü  Pedagog

ü  Samorząd szkolny

ü  Parafia

ü  Sponsorzy

ü  Lokalne media

ü  Inne S K C

 

7.  AUTONOMIA S K C

*      KAŻDA SZKOŁA JEST INNA

*      Pomysłowość i kreatywność kół

*      Przekazywanie sobie pomysłów

*      Nie oczekiwanie na pomysły i akcje z zewnątrz.

*      „nie ma pracownika z niewolnika”

*      Tak, jak dobrze wyglądamy, dobrze pracujemy!!!

- jednakowe koszulki – ale tylko dla wolontariuszy stałych i na akcje

- legitymacje Caritas (pieczętuje szkoła)

 

KIM JEST WOLONTARIUSZ?Są to ludzie podejmujący się spraw bez wynagrodzenia, kierujący się chęcią pomagania innym oraz działania w imię akceptowanych celów. Wolontariusze poświęcają innym swój czas, energię i wiedzę rezygnują z pieniędzy i odpoczynku.                                                                                                              

CZYM JEST CARITAS?  CARITAS TO MIŁOŚĆokreślony rodzaj miłości – miłość bratnia, podnosząca, wspierająca, akceptująca. Do takiej miłości – pomocy względem wszystkich potrzebujących, ubogich i słabych – bez oglądania się na rasę, wyznanie, narodowość czy stopień winy – wzywa i uzdalnia chrześcijan Jezus Chrystus. Miłość tak pojęta nie może nie stawiać wspieranemu nieodzownych wymagań, a nierzadko też obywać się bez profesjonalnych umiejętności. Jednak pierwsze w kolejności i hierarchii pozostaje proste otwarcie na zagubioną siostrę lub brata. To jest Caritas Kościoła w najistotniejszym sensie i ona jest racją bytu organizacji, której na imię CARITAS. 

MIŁOŚĆ MÓWI SAMA ZA SIEBIE I SAMA Z SIEBIE DZIAŁA. MÓWI OCZYWIŚCIE NA RZECZ WIARY, PANA BOGA. MA PROWOKOWAĆ PYTANIA O WIARĘ I PANA BOGA.

 

Opiekun duchowy: Ks. Wiesław Chmielewski