Porządek Mszy Świętych

NIEDZIELA I ŚWIĘTA
Godz. 7.30; 9.30; (11.00 w Glebie); 12.00; 17.00


DNI POWSZEDNIE
Od Wielkanocy do ostatniej niedzieli września godz.: 7.00 i 18.00
Od października do Wielkanocy godz.: 7.00 i 17.00.
W czasie kolędy nie ma Mszy wieczornej.


I PIĄTEK MIESIĄCA
Godz. 7.00; 8.30; 17.00 w czasie kolędy


I SOBOTA MIESIĄCA
Godz. 7.00 i 17.00 w czasie kolędy.

 

I NIEDZIELA MIESIĄCA 

Wieczór Uwielbienia i Uzdrowienia, rozpoczyna się Mszą Świętą o godz. 17.00

 

SPOWIEDŹ
Rozpoczyna się pół godz. przed każdą Mszą świętą

Kancelaria

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK:
8.00-9.00, 17.00-18.00

SOBOTA:
8.00-12.00

NIEDZIELA I ŚWIĘTA:
kancelaria nieczynna

Odnowa w Duchu Świętym

 

Czym jest Odnowa w Duchu Świętym

 

Odnowa w Duchu Świętym w Kościele katolickim, zwana także Katolicką Odnową Charyzmatyczną, nie jest jednolitym ruchem o zasięgu światowym. W odróżnieniu od większości ruchów nie ma jednego założyciela, lub grupy założycieli, nie ma też listy członków. Jest to wysoce zróżnicowany zespół jednostek i grup podejmujących różne działania, często od siebie niezależne, na różnym etapie rozwoju i o różnorodnie rozłożonych akcentach.

Te osoby i grupy łączy to samo doświadczenie. Stawiają sobie one również te same cele” (fragment preambuły Statutów Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej – ICCRS).

Ruch charyzmatyczny opiera się na założeniu, że chrześcijanie – podobnie jak w Kościele pierwotnym – są obdarowywani charyzmatami, którymi służą ku zbudowaniu wspólnoty Kościoła. Odnowa w Duchu Świętym gromadzi wielu ludzi świeckich w różnym wieku i z różnych środowisk, odnajdujących dzięki niej swoje miejsce w Kościele i świecie. Osoby te tworzą grupy modlitewne, liczące od kilku do kilkuset członków. Łączy ich chrzest w Duchu Świętym – podstawowe doświadczenie wiary, znane pierwszym chrześcijanom.

Grupy modlitewne spotykają się co tydzień na dwu-trzygodzinnych spotkaniach modlitewnych, których głównym elementem jest głośna, żywa modlitwa. Mają one najczęściej strukturę otwartą, lecz pewne elementy spotkania powtarzają się: zaproszenie Ducha Świętego do prowadzenia spotkania, uwielbienie Boga (ten rodzaj modlitwy przeważa), słuchanie Słowa Bożego, nauczanie, osobiste świadectwo życia niektórych uczestników spotkania. Na spotkaniach modlitewnych ujawniają się charyzmaty. Grupy modlitewne prowadzone są najczęściej wspólnie przez duszpasterza i zespół świeckich animatorów z liderem na czele; spotkania odbywają się zwykle przy parafii.

 

Początki Odnowy w Duchu Świętym

 

Na początku XX wieku w kościołach protestanckich dało się zauważyć charyzmatyczne ożywienie, które w latach 60. zaowocowało powstaniem w Kościele katolickim pierwszych grup Odnowy Charyzmatycznej. Dziś już miliony chrześcijan różnych wyznań doświadczyło "chrztu w Duchu Świętym".

Kościół katolicki, obserwując ożywienie charyzmatyczne w kościołach protestanckich, nie mógł pozostać wobec niego obojętny. Podczas obrad Soboru Watykańskiego II w 1963 r. poważna dyskusja teologiczna dotyczyła charyzmatów. Owocem jej było zamieszczenie w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium zapisu o tym, że Duch Święty prowadzi i uświęca Kościół nie tylko przez sakramenty i posługi, ale również udzielając wiernym szczególnych, szeroko rozpowszechnionych łask (charyzmatów) w celu odnowy i rozbudowy Kościoła. Szczególną rolę przy wprowadzeniu powyższego zapisu odegrał kardynał z Belgii ks. Leon J. Suenens.

Pierwszym spektakularnym doświadczeniem wylania Ducha Świętego były wydarzenia z 17-19 lutego 1967, w których uczestniczyli studenci i pracownicy naukowi Uniwersytetu Duquesne w Stanach Zjednoczonych. W czasie spotkań mających na celu rozważanie Pisma Świętego i wspólną modlitwę, przy udziale przedstawicieli braci odłączonych, pierwsi katolicy przeżyli chrzest w Duchu Świętym i modlitwę w językach. Od tego czasu Odnowa Charyzmatyczna ogarnęła bardzo szybko wszystkie kontynenty.

Osoby, którzy otrzymały chrzest w Duchu Świętym pozostali w większości w Kościele katolickim. Tym sposobem powstał ruch o charakterze ekumenicznym, gdyż doświadczenie wylania Ducha Świętego znane jest już milionom chrześcijan różnych wyznań. Od czasu swych początków ruch charyzmatyczny rozrósł się, okrzepł i stał się zjawiskiem zaakceptowanym przez Kościół katolicki.

Pierwsze zetknięcie się z ruchem Odnowy w Polsce  przeżył ks. Płonka z diecezji bielsko-żywieckiej w 1975 r. W tym samym roku ks. Marian Piątkowski z Poznania (mariolog, obecnie wykładowca WSD w Poznaniu) był uczestnikiem kongresu charyzmatycznego w Rzymie, gdzie doświadczył chrztu w Duchu Świętym i zapragnął tym doświadczeniem dzielić się z innymi po powrocie do kraju. Ks. Bronisław Dembowski (obecny biskup włocławski) spotkał się z ruchem charyzmatycznym w czasie studiów w Stanach Zjednoczonych w 1976 r. Z jego inicjatywy powstała grupa modlitewna w Warszawie (późniejsza Maranatha).

 

Historia zawiązania wspólnoty Odnowy w Duchu Świetym w Kadzidle.

Pierwsze modlitewne spotkanie odbyło się 14 lutego 2005 roku w Domu Parafialnym w Kadzidle z inicjatywy grupy modlitewnej „Brama Pana”. Parafianie bardzo chętnie na nie przybyli czego owocem były co poniedziałkowe spotkania. Pierwszym opiekunem grupy został ks. Jacek Majkowski. W niedługim czasie od zawiązania wspólnoty za przyzwoleniem księdza proboszcza w dniach od 18. 04 do 12. 06 2005 roku odbyły się pierwsze Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym, które  poprowadził ks. dr Wojciech Nowacki z grupą odpowiedzialnych ze wspólnoty Brama Pana. Obecność Ducha Świętego było czuć w każdej osobie, która otrzymała jego dary.

14 lipca 2005 roku odbyło się pierwsze spotkanie odpowiedzialnych naszej wspólnoty. Pierwszym liderem naszej wspólnoty jednogłośnie została wybrana Teresa Bałon. Tego dnia zostały także powołane następujące grupy odpowiedzialnych: grupa rozeznająca, modlitwa wstawiennicza, eucharystia, adoracja, grupa muzyczna oraz grupa obsługi.

Nowy rok 2006 nasza wspólnota rozpoczęła od wyborów lidera. Zostało wyłonionych pięciu kandydatów: Andrzej Bołon, Teresa Bołon, Czesława Rosiak, Adam Wołosz i Ewa Wiśniewska, spośród których liderem została Teresa Bołon. Podczas wyborów Arek Kruczyk otrzymał słowo: „Ja Pan jestem twoim pasterzem, tym, który zapewnia pożywienie i chroni przed wilkami. Pozwól być moim pasterzem. AMEN”.

W tymże roku odbyły się drugie REO które prowadzili ks. Wojciech Nowacki i ks. Jacek Czaplicki.

Rok 2007 dla naszej wspólnoty jest bardzo pamiętny gdyż wtedy to wraz z ks. Jackiem Majkowskim dokonaliśmy wyboru imienia naszej wspólnoty. Od 16 kwietnia 2007 roku nosi ona nazwę ŹRÓDŁO MIŁOŚCI. Tego samego roku nasza wspólnota otrzymała nowego opiekuna ks. Darka Grochowskiego nowego wikariusza w Kadzidle.

Kolejne wybory lidera 15 grudnia 2008 roku wyłoniły Czesławę Rosiak, która tę funkcję pełniła do 12 grudnia 2011, kiedy to nowym liderem naszej wspólnoty została Apolonia Dymerska.

Od początków zawiązywania się naszej wspólnoty spotkania odbywają się w każdy poniedziałek Mszą świętą, po której jest adoracja Najświętszego Sakramentu i spotkanie. Po za modlitwą w naszej wspólnocie wyjeżdżamy również na dni skupienia do Wąsewa, Ostrołęki i Wydmus. Po przez wszystkie lata naszego istnienia bierzemy udział w rocznej formacji stałej dla animatorów i liderów w Łomży. Naszemu życiu towarzyszy także udział w rekolekcjach tj.: uzdrowienie wspomnień, akceptacja siebie, rekolekcje eucharystyczne. Każdego roku nasza wspólnota bierze udział w Ogólnopolskim czuwaniu na Jasnej Górze.

Nasza wspólnota podjęła także modlitwę margerytką za 7 kapłanów z naszej parafii, oraz prowadzi zeszyt modlitwy wstawienniczej, przez co każdego dnia modlimy się cząstką różańca.

Co roczne Rekolekcje Ewangelizacyjne i dni skupienia w ciągu roku, które są prowadzone w naszej parafii pozwalają na ciągłe ożywianie się naszej wspólnoty.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy pragną pogłębiać swoją przyjaźń z Jezusem w takiej formie jaką oferuje Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym.

Opiekun wspólnoty:

Ks. Jacek Majkowski 2005 - 2007

Ks. Dariusz Grochowski 2007 - 

Ks. Krzysztof Łapiński 2014 - 2017

Ks. Jarosław Gołaszewski 2017 - 2018

Ks. Łukasz Ładyżyński 2018 - 2019

Ks. Adam Tomaszewski 2019 -