Porządek Mszy Świętych

NIEDZIELA I ŚWIĘTA
Godz. 7.30; 9.30; (11.00 w Glebie); 12.00; 17.00


DNI POWSZEDNIE
Od Wielkanocy do ostatniej niedzieli października godz.: 7.00 i 18.00
Od ostatniej niedzieli października do Wielkanocy godz.: 7.00 i 17.00.
W czasie kolędy nie ma Mszy wieczornej.


I PIĄTEK MIESIĄCA
Godz. 7.00; 8.30; 17.00 w czasie kolędy


I SOBOTA MIESIĄCA
Godz. 7.00 i 17.00 w czasie kolędy.

 

SPOWIEDŹ
Rozpoczyna się pół godz. przed każdą Mszą świętą

Kancelaria

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK:
8.00-9.00, 17.00-18.00

SOBOTA:
8.00-12.00

NIEDZIELA I ŚWIĘTA:
kancelaria nieczynna

Jego Ekscelencja Ksiądz Bp Witold Mroziewski po latach na Kurpiowskiej Ziemi

Maj 2015

Aktualności

Pod koniec maja 2015 roku cały świat obiegła radosna wiadomość, iż papież Franciszek mianował Polaka – ks. kan. dra Witolda Mroziewskiego biskupem pomocniczym diecezji Brooklyn w Nowym Jorku. Tym bardziej wiadomość ta dla parafii pw. Świętego Ducha w Kadzidle była radosna, ponieważ ks. Biskup rozpoczął swoją posługę duszpasterską jako wikariusz w Kadzidle w roku 1991 i to właśnie z naszej parafii wyjechał w daleki świat głosić Słowo Boże Polonii amerykańskiej.

Po 23 latach 16 sierpnia 2015 roku na zaproszenie ks. proboszcza kan. Ryszarda Kłosińskiego w odpust św. Rocha ks. bp. Witold Mroziewski stanął
na kurpiowskiej ziemi i tak jak przed laty odprawił swoją pierwszą Mszę Świętą
w Kadzidle, tak i w tym roku odprawił swoją Prymicję jako biskup.

Na początku uroczystej Mszy Świętej dzieci i młodzież powitały Biskupa Witolda kwiatami oraz chlebem i solą. Następnie dorośli wręczyli Dostojnemu Gościowi wycinankę kurpiowską przedstawiającą Jego biskupi herb. Natomiast
ks. Proboszcz powitał Jego Ekscelencję Księdza Biskupa słowami „Witaj w domu…”
 i poprosił o odprawienie odpustowej Mszy Świętej.

Podczas homilii ks. Biskup serdecznie wspominał swój pobyt w Kadzidle. Piękne kurpiowskie zwyczaje, które poznał przed laty. Docenił również kultywowanie naszych tradycji regionalnych. Po czym przewodniczył uroczystej procesji odpustowej.

Na zakończenie Mszy Świętej ks. Biskup podziękował ks. Proboszczowi, wszystkim kapłanom oraz wiernym obecnym w kościele za serdeczne i rodzinne przyjęcie. Zapewniając o modlitwie za nasza parafię, jak również prosił o modlitwę w swojej intencji.

Po błogosławieństwie i rozesłaniu ministranci w imieniu ks. Biskupa rozdali obecnym na Mszy Świętej obrazki prymicyjne.

Marta Szymańska-Lenda