Porządek Mszy Świętych

NIEDZIELA I ŚWIĘTA
Godz. 7.30; 9.30; (11.00 w Glebie); 12.00; 17.00


DNI POWSZEDNIE
Od Wielkanocy do ostatniej niedzieli września godz.: 7.00 i 18.00
Od października do Wielkanocy godz.: 7.00 i 17.00.
W czasie kolędy nie ma Mszy wieczornej.


I PIĄTEK MIESIĄCA
Godz. 7.00; 8.30; 17.00 w czasie kolędy


I SOBOTA MIESIĄCA
Godz. 7.00 i 17.00 w czasie kolędy.

 

I NIEDZIELA MIESIĄCA 

Wieczór Uwielbienia i Uzdrowienia, rozpoczyna się Mszą Świętą o godz. 17.00

 

SPOWIEDŹ
Rozpoczyna się pół godz. przed każdą Mszą świętą

Kancelaria

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK:
8.00-9.00, 17.00-18.00

SOBOTA:
8.00-12.00

NIEDZIELA I ŚWIĘTA:
kancelaria nieczynna

KSM - Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – Oddział w Kadzidle

W latach 1934 – 1939 na terenie parafii Kadzidło prowadziło swoją działalność Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej. Według sprawozdania za rok 1938 z działalności KSMM w Diecezji Łomżyńskiej na dzień 31 grudnia 1938 KSMM liczyło 57 osób. Możemy też domniemywać, że KSMŻ zrzeszało tyle samo osób. W istniejącym w tamtym okresie dekanacie ostrołęckim istniało 12 oddziałów Stowarzyszenia, na 14 parafii. Nie działało tylko w parafiach Lipniki i Piski. W latach 1930 – 1935 z racji Kongresu Eucharystycznego, zorganizowanego w Ostrołęce przez Akcję Katolicką, Biskup Stanisław Kostka Łukomski, przybył do Kadzidła, gdzie spotkał się z miejscowymi duszpasterzami oraz z AK, KSMM i KSMŻ. Stowarzyszenia te miały swój sztandar, który nie zachował się do czasów obecnych. Okres II wojny światowej przerywa działalność tych stowarzyszeń. Po II wojnie światowej władze komunistyczne nie pozwalają na dalszą ich działalność.

Dnia 30 września 1993 r., dekretem Biskupa Łomżyńskiego Juliusza Paetza zostaje erygowane Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej, które na mocy rozporządzenia Ministra – Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 1995 r., otrzymało osobowość prawną cywilną. Zasadniczym celem Stowarzyszenia jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestniczenie we wspólnocie i misji Kościoła przez upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego. W latach 1993 – 2005, Stowarzyszenie nie rozwija się zbyt prężnie na terenie Diecezji Łomżyńskiej. Dopiero dzięki wielkiemu zaangażowaniu Ks. Roberta Śliwowskiego, obecnie Asystenta Diecezjalnego KSM w Diecezji Łomżyńskiej, 15 listopada 2006 r., zostaje wznowiona działalność Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w naszej diecezji. Dnia 7 listopada 2010 roku zostaje powołany Oddział KSM przy  parafii Kadzidło. Powstanie naszego parafialnego oddziału, jest owocem peregrynacji relikwii i obrazu bł. Karoliny Kózkówny w naszej diecezji. Dzięki staraniom Ks. Prałata Mariana Niemyjskiego i Ks. Dariusza Grochowskiego zostaje zakupiony nowy sztandar KSM. Na sztandarze umieszczona jest patronka KSM bł. Karolina Kózkówna i Godło KSM. Uroczystego poświecenia sztandaru dokonał dnia 23 października 2011 Ks. Prałat Marian Niemyjski na Mszy świętej o godzinie 12.00. Obecnie nasz parafialny oddział KSM liczy 25 członków. Prezesem jest Ewa Duszak, zaś Asystentem Kościelnym Ks. Łukasz Ładyżyński.

 

Kierownictwo Oddziału KSM Kadzidło:

Ewa Duszak  – prezes

Paweł Kamiński – zastępca prezesa

Paulina Sadłowska  – sekretarz

Katarzyna Pabich  – zastępca sekretarza

Wiktoria Popielarczyk – skarbnik

 

Co można robić w KSMie?

Działalność turystyczna i sportowa:

Organizowanie pielgrzymek pieszych i autokarowych, wycieczek krajowych i zagranicznych, prowadzenie klubów sportowych, organizacja turniejów i zawodów, organizowanie wycieczek rowerowych, rajdów górskich, kolonii letnich, obozów wędrownych itp.

Działalność kulturalno-oświatowa:

Prowadzenie wszelkiego typu kursów, np. tańca, językowych, kosmetycznych, organizowanie wieczorków, spektakli teatralnych, recitali, koncertów muzyki rozrywkowej i klasycznej, piosenki religijnej, prowadzenie sklepików z wydawnictwami religijnymi i dewocjonaliami, prowadzenie bibliotek parafialnych, wypożyczalni kaset video (z filmami religijnymi i wszelkimi innymi, ale wartościowymi), organizowanie dyskotek i zabaw dla dzieci, prowadzenie klubo-kawiarni, organizowanie festynów, loterii, przeprowadzanie konkursów tematycznych – plastycznych, recytatorskich, fotograficznych, literackich, udzielanie korepetycji, prowadzenie półkolonii.

Działalność charytatywna:

Organizowanie wigilii, ewentualnie opłatka dla samotnych, Zbiórek ubrań dla ubogich, pomoc żywnościowa dla rodzin biednych i wielodzietnych, przygotowanie paczek świątecznych dla najuboższych, odwiedziny dzieci w szpitalach i domach dziecka, praca z niepełnosprawnymi, wszelka pomoc na rzecz potrzebujących.

Działalność religijna:

Przygotowanie liturgii Mszy Świętej, nabożeństw, prowadzenie spotkań modlitewnych dla wszystkich chętnych, apostolstwo poprzez własne gazetki (ścienne lub prasowe).

Podobny obraz

GODŁO:

Godłem stowarzyszenia jest stylizowany znak łączący symbolikę orła i krzyża na żółtym tle. Kolor żółty symbolizuje Kościół Katolicki. Kolor biały i czerwony są barwami narodowymi. Kolor niebieski krzyża oznacza wewnętrzną więź z Matką Najświętszą.

 

ZAWOAŁANIE:

Przez cnotę, naukę i pracę, służyć Bogu i Ojczyźnie, gotów? Gotów !

 

HYMN:

1.Hej do apelu stańmy wraz
   Budować Polskę nową! 
   Ojczyzna wolna wzywa nas 
   Do pracy ręką głową 
   Nie wydrze nam jej żaden wróg 
   Tak nam dopomóż Bóg

2.Młodzieży nową Polskę twórz 
   Potężną Bogu miłą
   Gdy z nami Bóg przeciw nam któż 
   On jest najwyższą siłą 
   Zwyciężam znój i stromość dróg 
   Tak nam dopomóż Bóg
3.Sztandarem naszym będzie Krzyż 
   Co ojców wiódł do chwały
    I nas powiedzie także wzwyż 
   Gdzie buja orzeł biały 
   Ojczyźnie spłacim święty dług 
   Tak nam dopomóż Bóg

 

PATRONI KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY:

Święty Stanisław Kostka

 

Błogosławiona Karolina Kózkówna

Znalezione obrazy dla zapytania bł karolina kózkówna

 

 

Opracował: Ks. Dariusz Grochowski[1] Por. Sprawozdanie KSMM w Łomży za rok 1938.

[2] Por. Zofia Janina Sobiech, Raz na wozie raz pod wozem.. czyli Dzieje rodziny Majewskich, Kadzidło 2011, s.51.

[3] Por. Rocznik Jubileuszowy Diecezji Łomżyńskiej 2009/2010, Łomża 2009, s. 160.