Porządek Mszy Świętych

NIEDZIELA I ŚWIĘTA
Godz. 7.30; 9.30; (11.00 w Glebie); 12.00; 17.00


DNI POWSZEDNIE
Od Wielkanocy do ostatniej niedzieli września godz.: 7.00 i 18.00
Od października do Wielkanocy godz.: 7.00 i 17.00.
W czasie kolędy nie ma Mszy wieczornej.


I PIĄTEK MIESIĄCA
Godz. 7.00; 8.30; 17.00 w czasie kolędy


I SOBOTA MIESIĄCA
Godz. 7.00 i 17.00 w czasie kolędy.

 

I NIEDZIELA MIESIĄCA 

Wieczór Uwielbienia i Uzdrowienia, rozpoczyna się Mszą Świętą o godz. 17.00

 

SPOWIEDŹ
Rozpoczyna się pół godz. przed każdą Mszą świętą

Kancelaria

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK:
8.00-9.00, 17.00-18.00

SOBOTA:
8.00-12.00

NIEDZIELA I ŚWIĘTA:
kancelaria nieczynna

Historia Parafii Kadzidło

1740 – Staraniem starosty Jana Małachowskiego i Biskupa Płockiego Antoniego Dembowskiego została erygowana parafia p.w. Świętego Ducha w Kadzidle. W tym czasie wybudowano pierwszy drewniany kościół, w którym pracę duszpasterską rozpoczął pierwszy proboszcz parafii Ks. Idzi Długołęcki – były wikariusz z Ostrołęki.

1778 – Powstała w Lipnikach kaplica, która w 1838 roku stała się kościołem nowoutworzonej parafii Lipniki.

1783 – Staraniem Księdza kan. Marcina Szwejkowskiego został zbudowany nowy drewniany kościół parafialny. Poprzednia świątynia wzniesiona była bez fundamentów i groziła zawaleniem.

1860 – Po piętnastu latach pobytu w parafii Ksiądz kan. Tomasz Suski zbudował nowy drewniany kościół oraz zakupił nowe organy. W krótkiej historii parafii to już trzecia drewniana świątynia.

1872 – Nowym proboszczem został przybyły z Zuzeli Ks. Prałat Konstanty Rejchel.

1881 – 1886 -  Powstała nowa świątynia murowana w stylu neobarokowym. W tym czasie ksiądz proboszcz rozpoczął budowę nowej murowanej plebanii, którą ukończył w 1887 roku.

1900 – Po śmierci Ks. prałata Rejchela nowym proboszczem został Ks. Stanisław Bosacki. Rok po swoim przybyciu sprowadził do parafii duży obraz Matki Bożej Częstochowskiej, który został umieszczony w ołtarzu głównym. W 1904 proboszcz zakupił kolejny obraz Matki Bożej Anielskiej. Znajduje się on również w ołtarzu głównym, jako zasłona wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej.

1905 – Nowym proboszczem parafii został Ksiądz Kan. Michał Turowski. Podczas jego duszpasterskiej działalności do parafii przybyli uczniowie Jana Matejki: E. Lindeman i A. Dowmond, którzy przez rok zajmowali się malowaniem fresków w całym kościele. Zostały zakupione nowe dzwony spiżowe.

1915 – W wyniku działań wojennych wieże kościoła zostają zniszczone, a dzwony zrabowane.

1918 – Do pracy w parafii przybył nowy proboszcz Ks. Jan Michnikowski. Przez cztery lata swojej posługi odbudował zniszczone wieże.

1922 – Kolejnym proboszczem został Ks. kan. Klemens Kuliński. Podczas jego dwunastoletniej pracy w parafii zakupiono nowe dzwony, które zostały powieszone na dzwonnicy obok kościoła. Powstał także Dom Ludowy.

1934 – 1938 – Nowy proboszcz Ks. Czesław Ostrowski zbudował drewniany wikariat.

1938 – Proboszczem parafii został Ks. Antoni Gerwel, który w roku 1940 zginął w niemieckim obozie koncentracyjnym.

1940 – 1945 – Podczas II wojny światowej parafia została „osierocona”. Ludzie sami chrzcili swoje dzieci i sami grzebali zmarłych. Życie sakramentalne w parafii zamarło. Nieliczni mieszkańcy uczęszczali na nabożeństwa do sąsiednich parafii. Kościół w tym czasie stał się magazynem, w którym przetrzymywano słomę, siano i zboże.

1945 – Po zakończonej wojnie 1 lipca parafia doczekała się nowego proboszcza. Został nim Ks. kan. Mieczysław Mieszko. Już po dwóch latach pobytu Ks. proboszcz zmienił dach na plebanii i dokonał gruntownego remontu jej wnętrza.

1948 – W parafii powstała orkiestra, którą założył ksiądz proboszcz przy pomocy organisty Cyryla Gawrońskiego.

1950 – 1951 – Ks. Mieszko chcąc uczcić zmarłych, poległych i zamordowanych podczas II wojny światowej zbudował Mauzoleum na parafialnym cmentarzu. 

1957 – Powstała kolejna budowla Księdza proboszcza: Kaplica Matki Bożej Ostrobramskiej, potocznie nazywana Kaplicą Dylewską. W tym samym roku Ksiądz Mieszko sprowadził do parafii siostry Służki N.M.P.

1961 – 22 marca Ksiądz kan. Mieczysław Mieszko skończył swoją ziemską wędrówkę i odszedł do domu Ojca. 16 lat jego pobytu w parafii to czas odbudowy parafii nie tylko z od strony materialnej, ale i tej duchowej. Do czasu przybycia nowego proboszcza administratorem parafii został wikariusz Ks. Henryk Sadłowski.

1962 – Do parafii przybył nowy proboszcz Ks. Jan Żelaźnicki. Swoją posługę pełnił do 1985. W tym czasie w parafii zostały odnowione ołtarze w kościele, zakupione organy oraz przeprowadzony remont plebanii. W ostatnich latach jego życia ze względu na słaby stan zdrowia Bp. Ordynariusz przysłał do parafii adiutora Ks. Jana Urbana.

1985 – Ks. Bp. Juliusz Paetz mianował nowego proboszcza parafii Kadzidło Ks. kan. Eugeniusza Chylińskiego.

1987 – Z terytorium parafii Kadzidło powstała nowa parafia w Wachu.

1993 – Biskup Łomżyński Ks. Bp. Juliusz Paetz powołał z terytorium parafii w Kadzidle parafię w Lelisie.

1996 – 1997 – Staraniem księdza Chylińskiego został przeprowadzony kapitalny remont elewacji zewnętrznej kościoła. Poza tym w czasie swojej posługi Ksiądz proboszcz wybudował parking przy kościele, ogrodził i powiększył cmentarz, odnowił dzwonnicę i Kaplicę Dylewską. Swoją posługą duszpasterską przyczynił się do ożywienia religijnego parafii. 19 maja 1999 roku Ksiądz kan. Eugeniusz Chyliński odszedł do domu Ojca. Administratorem parafii został wikariusz Ksiądz Czesław Dygan.

1999 – 12 lipca do parafii przybył nowy proboszcz Ks. prałat Marian Niemyjski – wcześniejszy proboszcz i budowniczy parafii p.w. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła w Małkini. Jeszcze tego samego roku przystąpiono do gruntownych prac remontowych na plebanii, a także wykonano oświetlenie kościoła z zewnątrz oraz ogrzewanie.

2000 – 2009 – Staraniem Ks. proboszcza wykonano renowację i malowanie wnętrza kościoła, wymieniono posadzkę w całym kościele, ołtarz soborowy z marmuru oraz przeprowadzono kapitalny remont organów. Wokół kościoła jak i na cmentarzu powstały nowe chodniki. Przed świątynią stanął pomnik naszego wielkiego rodaka Bł. Jana Pawła II. Cmentarz został wzbogacany o piękną kamienną grotę Matki Bożej.

2005 – Z terytorium parafii powstała kolejna parafia p.w. Matki Bożej Miłosierdzia w Dylewie, której proboszczem został dotychczasowy wikariusz kadzidlański ks. Jacek Majkowski

2010 – Ksiądz proboszcz wzniósł kolejny budynek w parafii - Dom Parafialny im. Bł. Jana Pawła II.

2011 – Chcąc wypełnić testament księdza kan. M. Mieszki, Ks. Prałat przeprowadził remont Mauzoleum i umieścił na nim tablice pamiątkowe z nazwiskami ofiar II wojny światowej, którzy pochodzili z parafii Kadzidło.