Porządek Mszy Świętych

NIEDZIELA I ŚWIĘTA
Godz. 7.30; 9.30; (11.00 w Glebie); 12.00; 17.00


DNI POWSZEDNIE
Od Wielkanocy do ostatniej niedzieli października godz.: 7.00 i 18.00
Od ostatniej niedzieli października do Wielkanocy godz.: 7.00 i 17.00.
W czasie kolędy nie ma Mszy wieczornej.


I PIĄTEK MIESIĄCA
Godz. 7.00; 8.30; 17.00 w czasie kolędy


I SOBOTA MIESIĄCA
Godz. 7.00 i 17.00 w czasie kolędy.

 

SPOWIEDŹ
Rozpoczyna się pół godz. przed każdą Mszą świętą

Kancelaria

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK:
8.00-9.00, 17.00-18.00

SOBOTA:
8.00-12.00

NIEDZIELA I ŚWIĘTA:
kancelaria nieczynna

Duszpasterze

  • Ks. kan. Ryszard Kłosiński s. Henryka i Marianny z d. Żochowska urodził się 15.06.1955 w Ostrowi Mazowieckiej. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk J.E. ks. bpa Mikołaja Sasinowskiego 31.05.1980 roku w katedrze łomżyńskiej.....

  • Ks. Tomaszewski Adam, ppor. rez., mgr lic. teol. s. Tadeusza i Stanisławy z d. Dudzik, ur. 30.03.1980 Maków Maz./ poch. z par. Szelków/, wyśw. 28.05.2005 Lomża przez bp. S. Stefanka:

  • Ks. Sasinowski Przemysław, mgr teologii, przed seminarium ukończył ze stopniem inżyniera geodezję i kartografię na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz certyfikację z informatyki. Syn, Benedykta i Barbary z domu Choińska, ur. 08.04.1989 r. Wysokiem Mazowieckiem. Pochodzi z parafii pw. Maksymiliana Marii Kolbego w Starym Skarżynie. Wyświęcony 29.05.2021 w Łomży, przez bp. Janusza Stepnowskiego. Wikariusz od 19.06.2021 w parafii Świętego Ducha w Kadzidle.

Księża pochodzący z parafii Kadzidło od 1925 roku
1.    Ks. Stanisław Tworkowski
2.    Ks. Jan Szurnicki
3.    O. Władysław Zyśk CP (1968)
4.    Ks. Witold Kamiński (1981)
5.    Ks. Włodzimierz Gałązka(1995)
6.    Ks. Sławomir Sobiech
7.    Ks. Jarosław Świderek (2002)
8.    Ks. Marcin Sobiech (2005)
9.    Ks. Mateusz Cymek (2016)
Proboszczowie od początku istnienia parafii
1.    Ks. Idzi Długołęcki (1740 – 1751)
2.    Ks. Franciszek Puchalski (1751 – 1777)
3.    Ks. kan. Maciej Szwejkowski (1777 – 1804)
4.    Ks. Maciej Sułkowski (1804 – 1822)
5.    Ks. Kacper Milewski ( 1822 – 1845)
6.    Ks. kan. Tadeusz Suski (1845 – 1872)
7.    Ks. prałat Konstanty Rejchel (1872 – 1900)
8.    Ks. Stanisław Bosecki (1900 – 1905)
9.    Ks. kan. Michał Turowski (1905 – 1915)
10.    Ks. Jan Michnikowski (1915 – 1922)
11.    Ks. kan. Klemens Kuliński (1922 – 1934)
12.    Ks. Czesław Ostrowski (1934 – 1938)
13.    Ks. Antoni Gerwel ( 1938 – 1940)
14.    Ks. kan. Mieczysław Mieszko (1945 – 1961)
15.    Ks. kan. Jan Żelaźnicki (1961 – 1985)
16.    Ks. Adiutor Jan Urban (1979 – 1985)
17.    Ks. kan. Eugeniusz Chyliński (1985 – 1999)
18.    Ks. prałat Marian Niemyjski (1999 - 2013)

19.    Ks. kanonik Ryszard Kłosiński (2013 - ...)

KSIĘŻĄ POSŁUGUJĄCY W PARAFII

Ks. Jacek Majkowski (2000 - 2005)

Ks. Sławomir Zieliński (2002 -

Ks. Zbugniew Prusiński (2005 - 2009)

Ks. Karol Żochowski (2006, 2007

Ks. Dariusz Grochowski( ,2008 - 2013)

Ks. Paweł Szabłowski (2009 -2011)

Ks. Marcin Ołtarzewski (2011 - 2013)

Ks. Dariusz Kuligowski ( 2013 - 2014)

Ks. Tomasz Grala (2013 - 2014)

Ks. Marek Ulatowski (2014 - 2017)

Ks. Krzysztof Łapiński (2014 - 2017)

Ks. Andrzej Godlewski (2016 - 2017)

Ks. Jarosław Gołaszewski (2017 - 2018)

Ks. Łukasz Ładyżyński (2017 - 2019)

Ks. Wiesław Chmielewski (2017 - 2021)

Ks. Adam Tomaszewski (2019 - )

Ks. Przemysław Sasinowski (2021 -)