Porządek Mszy Świętych

NIEDZIELA I ŚWIĘTA
Godz. 7.30; 9.30; (11.00 w Glebie); 12.00; 17.00


DNI POWSZEDNIE
Od Wielkanocy do ostatniej niedzieli października godz.: 7.00 i 18.00
Od ostatniej niedzieli października do Wielkanocy godz.: 7.00 i 17.00.
W czasie kolędy nie ma Mszy wieczornej.


I PIĄTEK MIESIĄCA
Godz. 7.00; 8.30; 17.00 w czasie kolędy


I SOBOTA MIESIĄCA
Godz. 7.00 i 17.00 w czasie kolędy.

 

SPOWIEDŹ
Rozpoczyna się pół godz. przed każdą Mszą świętą

Kancelaria

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK:
8.00-9.00, 17.00-18.00

SOBOTA:
8.00-12.00

NIEDZIELA I ŚWIĘTA:
kancelaria nieczynna

Święto Ofiarowania Pańskiego - Dzień Życia Konsekrowanego

2 lut 2017

Aktualności

Święto Ofiarowania Pańskiego popularnie nazywane w polskiej tradycji Świętem Matki Bożej Gromnicznej to od kilkunastu lat również Dzień Życia Konsekrowanego. Ten dzień to czas kiedy naszą modlitwą otaczamy osoby, które oddały swoje życie na chwałę Bożę. Tego dnia w naszej Parafii w sposób szczególny chcemy podziękować za pracę w naszej wspólnocie Siostrom Służkom Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Niżej przedstawiamy krótko historię Zgromadzenia.

Nowa forma życia zakonnego

Zgromadzenie Sióstr Służek NMP Niepokalanej zostało założone 7 października 1878 r. przez bł. Honorata Koźmińskiego, kapucyna. Powstało ono w warunkach ucisku społecznego i religijnego po upadku powstania styczniowego. Bł. Honorat Koźmiński, przeniknięty troską o dobro rodaków, podejmował wysiłki, by ratować wiarę, podźwignąć moralność i umocnić świadomość narodową Polaków. Wielką siłę, zdolną do dokonania odrodzenia duchowego, upatrywał w życiu zakonnym. Dlatego usiłował je ocalić, wprowadzając nową, nieznaną dotąd w kraju ukrytą jego formę. Członkowie i członkinie ponad dwudziestu założonych przez niego zgromadzeń służyli ludziom w środowisku, z którego się wywodzili, zachowując na zewnątrz dotychczasowy sposób życia.

 

Rozwój Zgromadzenia

Proponowana przez o. Honorata forma życia zakonnego była tak nowa, że jedynie żar rozpalonego serca Założyciela kazał uwierzyć w słuszność głoszonej idei tym, które pragnęły "odkrywać" Ukrytego. Zgromadzenie jednak rozwijało się bardzo prężnie, np. w roku 1907 (20 lat po założeniu) było już 8.479sióstr. Katalogi zgromadzenia podają, że przez pierwszych 29 lat jego istnienia zgłaszało się rocznie ponad 150 kandydatek. I poszła ta rzesza Służek - zwłaszcza do ludu wiejskiego, w ubraniu zwyczajnym i prostym, jak wszystkie polskie kobiety. Wmieszały się w kolorowy tłum z tajemnicą konsekracji zakonnej w sercach, niosąc DobrąNowinę świadectwem słowa i życia.

 

Siostry żyjące wspólnie, siostry zjednoczone i stowarzyszone

W pierwszych latach kształtowania się Zgromadzenia, siostry żyły przeważnie pojedynczo, okresowo tylko uczestnicząc w życiu wspólnym. Grupa ta nazywana "siostrami zjednoczonymi", z którymi współpracowały siostry żyjące wspólnie. Te ostatnie służyły Zgromadzeniu przeważnie jako przełożone i mistrzynie. Z siostrami życia wspólnego i "zjednoczonymi" współpracowała grupa zwana "siostrami stowarzyszonymi". Były one znacznie luźniej związane ze Zgromadzeniem, żyły jako świeckie czcicielki św. Franciszka, nie składały ślubów. Dalsza ewolucja struktury Zgromadzenia nastąpiła z woli Stolicy Apostolskiej na początku dwudziestego wieku. Zgromadzenie ukonstytuowało się jako niehabitowa kongregacja zakonna zachowująca życie wspólnotowe.

Długie lata refleksji pozwoliły nam dziś postawić znak równości między świadectwem i znakiem, między opuszczeniem i wzgardą świata a obecnością w tym świecie. Wreszcie jasny się stał komentarz o. Honorata do Pawłowego orędzia: "Wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu" (Kol 3,3).