Porządek Mszy Świętych

NIEDZIELA I ŚWIĘTA
Godz. 7.30; 9.30; (11.00 w Glebie); 12.00; 17.00


DNI POWSZEDNIE
Od Wielkanocy do ostatniej niedzieli września godz.: 7.00 i 18.00
Od października do Wielkanocy godz.: 7.00 i 17.00.
W czasie kolędy nie ma Mszy wieczornej.


I PIĄTEK MIESIĄCA
Godz. 7.00; 8.30; 17.00 w czasie kolędy


I SOBOTA MIESIĄCA
Godz. 7.00 i 17.00 w czasie kolędy.

 

I NIEDZIELA MIESIĄCA 

Wieczór Uwielbienia i Uzdrowienia, rozpoczyna się Mszą Świętą o godz. 17.00

 

SPOWIEDŹ
Rozpoczyna się pół godz. przed każdą Mszą świętą

Kancelaria

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK:
8.00-9.00, 17.00-18.00

SOBOTA:
8.00-12.00

NIEDZIELA I ŚWIĘTA:
kancelaria nieczynna

PIELGRZYMKA DO IZRAELA PRZYDATNE INFORMACJE

04 luty 2023

Aktualności

PIELGRZYMKA DO IZRAELA PRZYDATNE INFORMACJE:

 

WYJAZD O GODZ. 17.00 (proszę być 20 minut wcześniej), 20.02.2023 w poniedziałek:  wyjazd z parkingu przy Kościele z Kadzidła o godz. 17:00; 

20:00 - zbiórka uczestników na lotnisku Okęcie w Warszawie na Mszy Świętej,odprawa, 

22:50 wylot do Izraela.

 

WJAZD DO IZRAELA JEST DLA WSZYSTKICH ZASZCZEPIONYCH I BEZ SZCZEPIEŃ – NIE MA ŻADNYCH TESTÓW I OGRANICZEŃ( stan na 06.01.2023).

 

180$ (III rata)płatne do ręki pilotowi na realizację programu na miejscu, opłaty wjazdowe do miast, parkingi, wstępy do zwiedzanych obiektów, napiwki dla kierowców i obsługi hotelowej.

CO ZABRAĆ:


      PASZPORT; (dla osób zapominalskich Pielgrzymka zakończy się na lotnisku)

      KIESZONKOWE WEDŁUG UZNANIA (NA TYDZIEŃ OD 150 USD W GÓRĘ najlepiej w niskich nominałach 1,2,5,10,20 usd))

      WYGODNE SZNUROWANE BUTY

      KLAPKI I STROJE KĄPIELOWE

      RĘCZNIK NAD MORZE MARTWE

      KREM Z FILTREM

      WYGODNE UBRANIA (MUSZĄ BYĆ ZAKRYTE RAMIONA I KOLANA!!!)

      KOSMETYKI

      NAKRYCIE GŁOWY (NA MIEJSCU CZEKAJA NA PAŃSTWA CZAPECZKI)

      ŁADOWARKI I TELEFONY (WTYCZKI SĄ TAKIE JAK U NAS )

      LEKARSTWA, KTÓRE BIERZECIE PAŃSTWO KAŻDEGO DNIA PLUS LEKI PODSTAWOWE

      SUCHE PRZEKĄSKI (WEDŁUG UZNANIA)

      CIEPŁA BLUZA LUB KURTKA, SWETER

 

 

https://www.lot.com/pl/pl/podrozuj/bagaz

 

1. Bagaż podręczny

 

Loty międzynarodowe
po Europie, na Bliski Wschód

 

1 x 8 kg

 • Bagaż podręczny musi zmieścić się na górnej półce na pokładzie lub pod poprzedzającym fotelem.
 • Rozmiar bagażu podręcznego nie powinien przekraczać 55 cm wysokości, 40 cm szerokości i 23 cm głębokości.
 • Jeśli twój bagaż podręczny przekroczy dozwolony limit, będzie podlegać dodatkowym kosztom. 

Dodatkowo, w ramach ceny biletu, jako bagaż podręczny możesz zabrać ze sobą jedną z poniższych rzeczy:

 • torebkę damską/męską lub niewielki plecak lub nerkę/saszetkę (max 2kg, wymiary 40 cm x 35 cm x 12 cm),
 • laptopa,
 • parasol,
 • mały aparat fotograficzny lub lornetkę.

Na rejsach rozpoczynających się w Europie możesz zabrać na pokład samolotu ograniczone ilości substancji płynnych.

Definicja substancji płynnych obejmuje m.in:

·       perfumy,

·       żele (np. do włosów, kąpieli),

·       pasty (w tym pasty do zębów),

·       kosmetyki w płynnej formie (błyszczyk, podkład, tusz do rzęs),

·       kremy, odżywki i balsamy,

·       spraye,

·       substancje płynne pod ciśnieniem (np. żele do golenia, dezodoranty),

·       wodę i inne napoje, a także zupy, dżemy, syropy,

·       inne substancje o podobnej konsystencji.

Powyższe substancje należy przedstawić obsłudze lotniska w trakcie kontroli bezpieczeństwa.

 

DOZWOLONE SĄ:

 • płyny w pojemnikach o objętości do 100 ml, zapakowane w przezroczystą, możliwą do otwarcia/zamknięcia pojedynczą torbę o pojemności do 1 litra;
 • produkty dietetyczne i medykamenty niezbędne na czas podróży, włącznie z pokarmem dla dzieci (możesz zostać poproszony o przedstawienie dowodu ich autentyczności);
 • płyny zakupione w strefie wolnocłowej na lotnisku lub na pokładzie samolotu (pod warunkiem zapakowania w torbę).

Pozostałe płyny, aerozole i żele musisz umieścić w bagażu rejestrowanym.

PAMIĘTAJ:

Zakupy ze strefy wolnocłowej muszą zostać zapakowane, wraz z paragonem sprzedaży, do specjalnej torby (STEB) oznaczonej czerwonymi taśmami.  

Nie możesz otwierać torby przed przylotem na lotnisko docelowe, chyba że zostaniesz o to poproszony przez pracowników kontroli bezpieczeństwa. Mogą odmówić Ci wejścia na pokład z płynami budzącymi wątpliwości pod względem bezpieczeństwa. W razie jakichkolwiek pytań, poproś personel lotniska o udzielenie Ci pomocy. Szczególnie jeżeli masz przesiadkę na innym lotnisku i potrzebujesz przepakować zakupy do nowej torby - operator kontroli bezpieczeństwa wykona to zadanie bez problemu.

2. Bagaż rejestrowany

Loty międzynarodowe
po Europie, na Bliski Wschód

   

1 x 23 kg

 • Wymiary jednej sztuki bagażu nie mogą przekroczyć 158 cm (wysokość + szerokość + głębokość).
 • Jeśli Twój bagaż przekroczy bezpłatny limit taryfowy (waga, liczba sztuk lub wymiary), obowiązuje dodatkowa opłata. 

LISTA PRZEDMIOTÓW NIEDOZWOLONYCH W BAGAZU REJESTROWANYM:

 • przedmioty wartościowe (pieniądze, klucze),
 • metale szlachetne i biżuteria,
 • dokumenty i wzory handlowe, paszporty, dokumenty tożsamości i inne papiery wartościowe,
 • urządzenia elektroniczne i przyrządy optyczne (tj. komputery, laptopy, aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, kamery wraz z osprzętem, okulary),
 • lekarstwa, 
 • przedmioty delikatne, kruche lub łatwo psujące się,
 • przedmioty niebezpieczne lub szkodliwe, które mogą stwarzać zagrożenie dla samolotu, osób lub przedmiotów na pokładzie samolotu.

UBEZPIECZENIE:

Każdy z uczestników ubezpieczony jest w WIENER Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. Ubezpieczenie w wariancie 1 – Basic( na kwotę 30.000euro). Dla chętnych, za dodatkowa opłatą jest możliwość dodatkowego doubezpieczenia się w wariantach Optimum, Premium i Maximum. Tabela warunków poniżej.

Basic

Optimum

Premium

Maximum

KL 30.000 EUR
(limit CP 15% SU KL)
Assistance 30.000 EUR
NNW 10.000 PLN
Amatorskie uprawianie sportów

KL 80.000 EUR
(limit CP 15% SU KL)
Assistance 80.000 EUR
NNW 30.000 PLN
OC 25.000 EUR
(w tym OC SPORTOWE)
BP 2.000 PLN
SS 1.000 PLN
Amatorskie uprawianie sportów

KL 150.000 EUR
(limit CP 15% SU KL)
Assistance 150.000 EUR
NNW 40.000 PLN
OC 80.000 EUR
(w tym OC SPORTOWE)
BP 3.000 PLN
SS 3.000 PLN
Amatorskie uprawianie sportów

KL 250.000 EUR
(limit CP 15% SU KL)
Assistance 250.000 EUR
NNW 70.000 PLN
OC 100.000 EUR
(w tym OC SPORTOWE)
BP 5.000 PLN
SS 5.000 PLN
Amatorskie uprawianie sportów

Przedmiotem ubezpieczenia są, w zależności od Twojego wyboru: 1) koszty leczenia poniesione w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem powstałe za granicą Polski albo poniesione w Polsce wraz z usługami assistance, obejmujące następujące koszty i usługi: - koszty leczenia szpitalnego i operacji chirurgicznych; - koszty diagnozowania oraz zabiegów ambulatoryjnych chorób przewlekłych; - koszty leczenia stomatologicznego; - koszty kontynuacji leczenia po powrocie do Polski; - koszty transportu z miejsca zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku do placówki medycznej, między placówkami medycznymi, z placówki medycznej do miejsca pobytu w podróży; - koszty zakupu lekarstw, płynów infuzyjnych i środków opatrunkowych; - koszty naprawy lub zakupu środków pomocniczych; - koszty transportu do Polski lub do kraju stałego pobytu zwłok albo koszty pogrzebu albo koszty kremacji; - koszty podróży, utrzymania i noclegów osoby towarzyszącej lub wezwanej do Ciebie; - koszty poszukiwań i ratownictwa w podróży zagranicznej; - koszty pomocy tłumacza w podróży zagranicznej; - transport osób towarzyszących w razie Twojej śmierci do Polski lub kraju stałego pobytu; - koszty opieki i transportu niepełnoletnich dzieci lub dorosłych osób niesamodzielnych do Polski lub kraju stałego pobytu; - koszty rekonwalescencji; - koszty kontynuacji podróży po leczeniu; - telefoniczne konsultacje lekarskie; - koszty niewykorzystanego na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku karnetu narciarskiego lub nauki w szkółkach sportowych; - koszty wcześniejszego powrotu do Polski lub kraju stałego pobytu; - koszty pomocy prawnej; - koszty pomocy na wypadek kwarantanny i przymusowej izolacji z powodu COVID-19; 2) w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – Twoje zdrowie i życie. Ubezpieczenie obejmuje świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu oraz świadczenie z tytułu śmierci; 3) w ubezpieczeniu bagażu podróżnego lub sprzętu sportowego – Twoje mienie. Ochrona obejmuje wypadki polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu bagażu lub sprzętu sportowego podczas jego transportu, przechowywania lub użytkowania w trakcie podróży; 4) w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (OC) w życiu prywatnym, ochrona obejmuje szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone przez Ciebie lub osoby, za które w świetle prawa ponosisz odpowiedzialność, wskutek czynu niedozwolonego w okresie trwania podróży. √ Suma ubezpieczenia jest ustalana odrębnie dla każdego z ubezpieczeń wchodzących w skład produktu. 

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód, jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe wystąpiło wskutek: 1) Twojego umyślnego działania lub umyślnego działania uprawnionego, w tym także działania polegającego na usiłowaniu lub popełnieniu przez Ciebie lub uprawnionego przestępstwa, samobójstwa, samookaleczenia lub świadomego spowodowania rozstroju zdrowia; 2) do których dochodzi lub które wyrządzasz, gdy jesteś pod wpływem narkotyków, leków psychotropowych, leków niezaleconych przez lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniami lekarza lub innych środków odurzających; 3) prowadzenia przez Ciebie pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu w stanie pod wpływem alkoholu, w stanie nietrzeźwości, bez wymaganych uprawnień do prowadzenia tego pojazdu lub niezgodnie z przepisami prawa lub zasadami określonymi przez producenta. ! Ubezpieczenie nie obejmuje również sytuacji, gdy zdarzenie ubezpieczeniowe miało miejsce: 1) w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego pracy fizycznej (chyba że Strony włączyły to w zakres ochrony); 2) w związku z wyczynowym uprawianiem sportów lub uprawianiem sportów wysokiego ryzyka (chyba że Strony włączyły to w zakres ochrony); 3) w związku z leczeniem usprawniającym; 4) jeżeli docelowym krajem Twojej podróży jest kraj Twojego stałego pobytu lub ma się stać krajem stałego pobytu; 5) przed datą rozpoczęcia okresu ubezpieczenia. ! W ubezpieczeniu kosztów leczenia za granicą Polski wraz z usługami assistance oraz nieszczęśliwego wypadku i kosztów leczenia cudzoziemców wraz z usługami assistance ochrona nie obejmuje m.in.: 1) kosztów leczenia poniesionych w Polsce i w kraju stałego pobytu - jeżeli powstały w ubezpieczeniu kosztów leczenia za granicą Polski wraz z usługami assistance; 2) wydatków na specjalne odżywianie, pobytu w sanatoriach i uzdrowiskach, leczenia usprawniającego, operacji plastycznych, leczenia stomatologicznego - profilaktycznego i protetycznego, zatrucia alkoholem; 3) kosztów leczenia następstw uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia spowodowanego leczeniem oraz zabiegami leczniczymi lub szczepieniami; 4) kosztów leczenia osób, których celem podróży jest odbycie leczenia; 5) kosztów leczenia przekraczającego zakres niezbędny dla przywrócenia stanu zdrowia Ubezpieczonego umożliwiającego jego powrót do kraju; 6) kosztów leczenia zaburzeń psychicznych, wad wrodzonych, chorób wenerycznych, AIDS, chorób wywołanych lub związanych z wirusem HIV. ! W ubezpieczeniu NNW – ochrona nie obejmuje m.in.: 1) wszelkich chorób lub stanów chorobowych, nawet tych, które wystąpiły nagle; 2) uszkodzeń ciała spowodowanych leczeniem lub zabiegami leczniczymi. ! W ubezpieczeniu bagażu podróżnego i sprzętu sportowego – ochrona nie obejmuje m.in.: 1) akt, dokumentów, biletów podróżnych, kluczy, rękopisów, pieniędzy i środków płatniczych, papierów wartościowych, czeków, kart kredytowych, płatniczych, programów i danych komputerowych, weksli; 2) stacjonarnego sprzętu komputerowego, nośników danych, oprogramowania, kaset, płyt, urządzeń łączności; 3) szkód, które polegają na kradzieży bez włamania; 4) szkód, które polegają tylko na uszkodzeniu lub zniszczeniu waliz, kufrów i innych pojemników na bagaż w czasie ich transportu; ! W ubezpieczeniu OC – ochrona nie obejmuje m.in. szkód: 1) związanych z wykonywaniem pracy zarobkowej; 2) wyrządzonych sobie wzajemnie: Ty, innemu ubezpieczonemu, którego ubezpieczamy razem z Tobą na podstawie tej samej umowy, i osobom bliskim; 3) które mają związek z dostępem do sieci komputerowych lub internetu lub korzystaniem z nich oraz są skutkiem utraty danych niezależnie od rodzaju nośnika danych; 4) które powstały w wyposażeniu, którego używasz lub które oddano Ci do użytkowania na podstawie umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, użyczenia, użytkowania, leasingu lub innej podobnej umowy – dotyczy to m.in. sprzętu sportowego, sprzętu elektronicznego, pojazdów oraz ich wyposażenia i rzeczy w nich; 5) mających związek z tym, że użytkujesz sprzęt wodny inny niż zdefiniowany w OWU, pojazdy mechaniczne, które podlegają obowiązkowi rejestracji i statki powietrzne; UP/KP/01/0422 UP/KP/01/0422 Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? √ W zależności od rodzaju, charakteru i długości podróży, ubezpieczenie obowiązuje na całym świecie, w Europie lub w Polsce. Co należy do obowiązków ubezpieczonego? • Ubezpieczający ma obowiązek: • zapłacić składkę; • odpowiedzieć na wszystkie pytania, które zamieściliśmy we wniosku lub zadaliśmy pisemnie. • Ubezpieczający lub Ty macie obowiązek: • w trakcie trwania umowy ubezpieczenia: - zawiadomić nas o zmianach okoliczności, o które pytaliśmy w formularzu oferty (wniosku) lub innych pismach, zanim zawarliśmy umowę; - przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które dotyczą kraju, w którym podróżujesz, np. wykonać szczepienia ochronne wymagane w danym kraju; - przestrzegać zaleceń producenta co do warunków eksploatacji, przechowywania, przewożenia i sposobu użytkowania bagażu i sprzętu sportowego; - zabezpieczyć przedmiot ubezpieczenia przed kradzieżą z włamaniem; • gdy zajdzie zdarzenie szkodowe: - skontaktować się z Centrum Alarmowym w celu uzyskania gwarancji pokrycia kosztów należnych placówce medycznej z tytułu udzielonej pomocy lekarskiej; - zawiadomić nas o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego – koniecznie w ciągu 48 godzin od wypadku; - dostarczyć nam: wypełniony formularz zgłoszenia szkody, inne dokumenty, których potrzebujemy, aby ustalić zasadność roszczeń i wysokość świadczenia, zabezpieczyć dowody związane ze zdarzeniem m.in dokumentację medyczną; - użyć dostępnych Ci środków, aby zmniejszyć rozmiary szkody; - zabezpieczyć możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób, które przyczyniły się do szkody lub ją wyrządziły, zwłaszcza wskazać te osoby; - niezwłocznie powiadomić straż pożarną, policję lub inne służby, jeżeli okoliczności lub rodzaj szkody wymagają obecności tych służb w miejscu, w którym ona powstała – np. gdy podejrzewasz popełnienie przestępstwa; - udzielić naszym przedstawicielom wszelkich wyjaśnień w sprawie szkody, o jakie Cię poprosimy; - postępować według naszych zaleceń; - przygotować na własny koszt zestawienie swoich strat; - powiadomić nas, o zwiększonym zakresie szkody niż wcześniej została zgłoszona; - nie uznawać ani zaspokajać roszczeń osoby uprawnionej z umowy ubezpieczenia, jeśli wcześniej nie uzyskasz na to naszej pisemnej zgody. Gdy to zrobisz bez naszej zgody nie wywoła to skutków prawnych wobec nas.

UBEZPIECZENIA DODATKOWE:

 

 - Ubezpieczenie sportów wysokiego ryzyka, m.in.: jazdy konnej, sportów motorowodnych, wspinaczki wysokogórskiej, wyczynowej jazdy na nartach lub snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, wypraw do miejsc, w których panują ekstremalne warunki klimatyczne albo przyrodnicze Ubezpieczenie na podróż do USA, Kanady, Japonii i Australii Refundacja kosztów pomocy na wypadek przymusowej izolacji lub kwarantanny za granicą z powodu COVID-19 (w pakiecie Premium i Maksimum) 

• refundacja kosztów powrotu do kraju stałego pobytu: zakwaterowania, wyżywienia i transportu, gdy będziesz zmuszony przedłużyć pobyt za granicą z powodu objęcia kwarantanną na skutek kontaktu z osobą chorą lub podejrzaną o zakażenie COVID-19 lub decyzji rządowych kraju w którym przebywasz na imprezie turystycznej ze względu na pozytywny wynik Twojego testu na COVID-19 ---  

- Ubezpieczenie chorób przewlekłych do 100% wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia

- Ubezpieczenie kosztów rezygnacji imprezy turystycznej lub wcześniejszego powrotu do Polski zwrot 100% wartości imprezy turystycznej przy wysokości składki od 1,9% wartości tej imprezy • jeżeli impreza turystyczna jest za: » więcej niż 30 dni, ubezpieczenie należy kupić do 7 dni od jej zakupu lub wpłacenia zaliczki » mniej niż 30 dni, ubezpieczenie należy kupić w dniu jej zakupu lub wpłacenia zaliczki Ubezpieczenie anulacji noclegu w tym hotel, apartament i dom wakacyjny, miejsce campingowe, najem, czarter jachtu Ubezpieczenie anulacji biletu lotniczego, promowego, autokarowego, kolejowego.

 

Biuro Pielgrzymkowe DARIO Dariusz Kleczaj;  26-613 Radom - Sadków 53; tel: + 48 605 325 524;   biuro@dariotours.pl  www.dariotours.pl